Britanya Alevi Federasyonu kuruldu

Britanya Alevi Federasyonu kuruldu

Britanya Alevi Federasyonu, İngiltere’de bulunan Alevi Kültür Merkezleri ve Cemevlerinin daha güçlü ve verimli hale gelmeleri ve ortak bir irade oluşturmalarını amaçlıyor.

 

Geçen Pazar günü İAKM ve Cemevi’nde düzenlenen toplantıya sunulan tüzük taslağı oy birliğiyle kabul edildi.


İAKM ve Cemevi, Londra, Glasgow, Coventry, Güney Londra, Croydon, Bournemouth, Harrow, Nottingham, Hull ve Doncaster yöneticilerinin de hazır bulunduğu ortak basın toplantısında yeni oluşum ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi.
 

Britanya’da faaliyet yürüten Alevi kurumlarının sorunlarını birlikte aşmaya ve mutluluklarını birlikte paylaşmaya karar verdiği ifade edilen açıklamada, “Alevi öğretisinin ikrarında olan ‘Bir Olmak, İri Olmak, Diri Olmak’ şiarıyla da örtüşen bu karar Britanya Alevileri başta olmak üzere tüm Alevi toplumuna, doğaya ve bütün insanlığa daha fazla hizmet etmek içindir” denildi.

 

Kuralları yüzlerce yıl önceden belirlenmiş olan Aleviliğin  bugün Britanya Alevi örgütlenmesine de ışık tuttuğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Büyüklerimiz tarafından bize miras bırakılan felsefemiz; inancı, yaşam koşullarını ve kültürüde içinde barındıran bir ‘YOL’ olarak belirlenmiş ve kurallara bağlanmıştır. Paylaşımı, sevgiyi, dostluğu, eşitliği ve barışı temel alan bu ‘YOL’un kuralları yaklaşık 20 yıl içinde farklı zamanlarda kurulmuş olan Britanya Alevi kurumlarınıda bir ve beraber olmaya yöneltmiştir”

 

Açıklamada, “Yüzlerce yıldır insanlık üzerinde egemenlik ve hakimiyet oluşturan farklı imparatorluk, krallıklar ya da padişahlıklar hep Alevi düşüncesinden rahatsız olmuşlardır. Bu rahatsızlığın nedeni, ellerindeki gücün eşitçe paylaşılmasını istememeleri ve sadece hakim gurubun yaşam kalitesini yükseltmek için kullanılmasını arzuladıkları içindir.

 

Bugün tarih 2013 ama genel anlamda dünya ülkeleri aynı düşünceyle ve insanlığın küçük hakim gurupları tarafından yönetilmektedir. Bu nedenle Alevilik, yetişmiş olduğu topraklar üzerinde halen yasaklıdır, Alevi öğretisi egemenlerin korkulu rüyasıdır ve asimile edilmek, yozlaştırılmak istenen bir inançtır” denildi.  

 

Açıklamada, Alevilerin günümüzde çeşitli tehlikelerle karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, \"Cami-Cemevi projeleri, Devletin yetiştirdiği sözde Alevi dedeleri, ilahiyatcıların diliyle Alevilik anlatımı, Alevi öğretisinden birhaber olan kişilerin Alevilik tanımlaması, Alevi tarihinin Aleviler dışındaki kiralık kalemlerce yazılması, Alevilik üzerinde ulusal, inançsal, siyasal çıkarların hesapları gibi sayısız tehlike ve saldırılarla karşı karşıyayız.

 

Alevi kurumları olarak egemen güçlerin eliyle beslenen bu saldırılar karşısında direnmeye büyüyerek daha güçlü direneceğiz. Britanyada var olan Yol Erkan kurullarımız, gençlik örgütlerimiz, kadın örgütlerimiz, akademisyenler ve araştırma guruplarımızın da birlikte çalışmalar yürütmesi bu birlikteliğin içini dolduracak ve aydınlık bir geleceğe doğru yol alınacaktır. Kendi değer yargılarımızı diri tutmak, öğretmek ve doğru temellerde geleceğe taşımak istiyoruz. Dünya insanlığına bencil, zalim, ırkçı, gerici güçleri korkutan bir miras bırakmak istiyoruz” ifadelerine yerverildi.

 

Britanya Alevi örgütleri olan; Londra, Glasgow, Coventry, Güney Londra, Croydon, Bournemouth, Harrow, Nottingham, Hull ve Doncaster Alevi kurumları olarak Britanya Alevi Federasyonu çatısı altında buluşarak birlikte yürüme kararı aldığı belirtilen açıklamada, “Bu birlik, Hüseyin duruşu, Hünkar bilinci ve Pir Sultan direnci şiarıyla ‘YOL’a devam edecektir. YOL’umuz açık, Hızır yoldaşımız ve Hak yardımcımız ola...” denildi.

Diğer Haberler

0 Yorum

    Henüz kimse yorum eklememiş.

Yorum Yap